Turneringsregler for DGI Nordjyllands holdturnering i  krocket.

1.    Der spilles efter DGI's krocketregler og dette sæt turneringsregler.

2.    Holdet, der spiller på hjemmebane, sørger for opsætning af 2 baner. Der spilles med kugler godkendt af DGI.

3.    Kampene spilles på den i turneringsplanen nævnte dato kl. 18.30, hvis ikke andet aftales. Så vidt det er muligt, skal kampene spilles i den uge, de er programsat. Vær fleksibel så alle kampe bliver spillet.

4.    Et hold består af 4 spillere, og hvert hold udpeger en holdleder. Kan et hold til en kamp kun møde med 3 spillere accepteres det, at en spiller, spiller med 2 kugler. Gentages det i næste spillerunde, vil disse kampe blive betragtet som tabt med 20-0.

5.    Der må benyttes reserver, men en spiller må ikke spille på 2 hold i samme spillerunde.

Det tilstræbes, at en reserve har samme niveau som spiller, der skal afløses. Reserven må om nødvendigt maksimalt spille 1 niveau højere. Dette gælder også reserver, der ikke spiller turnering i indeværende sæson.

6.    Ved akut opstået sygdom under en kamp, må der sættes en reserve ind, der har samme eller lavere spilleniveau

7.    Har en spiller deltaget i 2/3 af et holds kampe, d.v.s. 2/3 af dette års turneringskampe i henhold til turneringsplanen, kan den pågældende spiller ikke spille på et lavere rangerende hold resten af sæsonen.

8.    Rykkes en spiller ned på et lavere rangerende hold, må det maksimum være 1 række. Der kan dog gives dispensation i særlige situationer, idet denne regel aldrig må blive en hindring for, at en spiller kan deltage i turneringen.

9.    I en holdmatch spilles 4 kampe og  hver vunden kamp udløser 1 point. Med dette system vil også den fjerde kamp have betydning selv om, det ene hold har vundet de tre første kampe. En holdmatch kan således ende med resultat 4-0, 3-1, 2-2, 1-3 eller 0-4.

10.  Ved udeblivelse fra en holdmatch uden forudgående aftale er matchen tabt med  0-4, og kampene tabes med 0-20. Endvidere betales en bod på 100 kr.

11.  Slutter to hold med lige mange point i turneringen, er forskellen i totalscore afgørende. Er denne også lige, er holdenes indbyrdes resultat afgørende.

12Op- og nedrykning. Vindere af rækken rykker 1 række op undtagen vindere af M1-rækken. Tabere af rækken rykker 1 række ned undtagen tabere af C2-rækken. Ekstraordinær op- og nedrykning kan forekomme. Krocketudvalget kan suspendere op- og nedrykning, hvis det er til gavn for turneringens afvikling.

13.  Vinderne i de enkelte rækker tilbydes at deltage i kvalifikationsstævne om deltagelse i DM

14.  Holdlederne har ansvaret for korrekt udfyldelse af holdskema og indberetning af resultatet på http://minidraet.dgi.dk/.  Hjemmeholdet opbevarer holdskemaerne, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål.

15.  Hvilken række kan man tilmelde sig i? Højest rangerende spiller må rykke 1 række ned, resten af spillerne må rykke op uanset normal spillerække. Maksimum 2 spillere på holdet må rykke ned.

16.  Spørgsmål om turnering og regelfortolkning rettes til krocketudvalget ved Kirsten Pilgaard, Kærbyvej 10, 9493 Saltum, tlf. 98881925 / 40387033 eller mail Kirsten.pilgaard1@gmail.com